Mẫu đơn đăng ký khoản vay ngắn hạn 2022

Khi hình thành giao dịch vay tiền, thì văn bản vay nợ được coi là văn bản pháp lý quan trọng để xác định quan hệ vay – cho vay và nghĩa vụ của các bên. Hồ sơ vay có thể được đánh máy hoặc viết tay nhưng phải có đầy đủ các thông tin cần thiết về người vay, người cho vay, số tiền vay, lãi suất, thời hạn trả nợ,… để làm căn cứ khi xảy ra tranh cãi hoặc kiện tụng trong tương lai. Để hiểu hơn về đơn cho vay cá nhân cũng như cách viết và chỉnh sửa đơn, bạn đọc cần tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết mẫu giấy cho vay dưới đây:

Mẫu đơn vay tiền cá nhân là gì?

Văn bản vay tiền giữa hai cá nhân là văn bản được xác lập khi có sự thỏa thuận vay tiền giữa bên vay và bên cho vay. Căn cứ vào hình thức cho vay, hồ sơ vay được chia thành 2 loại gồm hồ sơ vay có thế chấp bằng tài sản và hồ sơ vay không thế chấp (vay tín chấp).

Giấy vay tiền viết tay có thể được công chứng hoặc không. Bên vay và bên cho vay đều có tinh thần tự nguyện trong việc chuẩn bị, ký và thỏa thuận các vấn đề trong đơn vay tiền cá nhân. Đây được coi là văn bản pháp lý quan trọng làm bằng chứng cho cả 2 bên nếu có mâu thuẫn nợ nần xảy ra khi một bên vi phạm cam kết trả nợ.

Mẫu đơn vay mới nhất

Lưu ý: Vay thế chấp và vay tín chấp là hai hình thức vay phổ biến của các cá nhân, công ty vốn và tổ chức ngân hàng.

 • Vay thế chấp là gói vay mà người cho vay yêu cầu người vay phải thế chấp tiền, tài sản (sổ đỏ, tiền, giấy tờ có giá,… để xem xét cho vay.
 • Vay tín chấp là gói vay mà người cho vay sẽ kiểm tra lịch sử tín dụng của người vay cùng các thông tin về tình hình tài chính của người vay (mức lương, hóa đơn điện nước, hợp đồng vay cũ…) để xem xét cho vay.

Mẫu đơn vay tiền cá nhân mới nhất

Dù bạn là người cho vay hay đi vay thì việc tìm hiểu và tải các tài liệu, mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất dưới đây sẽ giúp bạn nhanh chóng làm hợp đồng cũng các thủ tục vay. Dưới đây là mẫu giấy vay tiền viết tay cá nhân mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …. tháng …. năm….

GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20…., …….., chúng tôi gồm có:

Tôi là …………………………., sinh năm: ………, CMND số: …………..….do Công an ……. cấp ngày ………và vợ là bà ……, sinh năm: ……….., CMND số: ………..……… do Công an ….. cấp ngày …………….., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ……..

Vợ/chồng tôi có vay của: Ông/Bà ……………………………, sinh năm: ………, CMND số: ……….……..do Công an ….. cấp ngày ……………… và vợ là bà ………………….., sinh năm: ……….., CMND số: …………… do Công an ………….. cấp ngày…..………, cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………….. số tiền sau:

Số tiền cho vay: ………………….. đồng (Bằng chữ: ………. đồng) tiền Việt Nam;

Thời hạn vay: ….. (………) tháng kể từ ngày ký và nhận tiền theo Giấy này;

Mục đích sử dụng tiền vay: ………………………..

Lãi suất là:….. %/tháng (……phần trăm một tháng);

Chúng tôi xin vay và hứa là chậm nhất đến ngày……../………../…….. chúng tôi sẽ trả đầy đủ tiền gốc, tiền lãi cho ông/bà ………theo đúng Giấy vay tiền này, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ông/bà ………..và trước pháp luật về việc vay tiền này.

Để bảo đảm cho việc trả nợ, chúng tôi tự nguyện cầm cố/thế chấp tài sản là:……………cho ông bà, nếu chúng tôi vi phạm nghĩa vụ đã cam kết thì ông/bà có toàn quyền xử lý tài sản cầm cố, thế chấp này.

Chúng tôi đã nhận đủ số tiền vay là …………………..……. từ ông/bà…………………….. và coi đây là giấy biên nhận đã nhận đủ tiền vay.

Chúng tôi cam đoan và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ việc vay tiền nay theo đúng quy định của pháp luật về vay tiền và theo thỏa thuận tại Văn bản này.

Chúng tôi tự nguyện ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

Người vay                                                                                                                                                                                Người cho vay

(Ký tên, ghi rõ họ tên)                                                                                                                                               (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Nên sử dụng đơn vay tiền đánh máy hay viết tay?

Đơn xin vay đã đánh máy

Bạn đang tìm mẫu văn bản vay tiền file word, giấy vay tiền đánh máy giữa hai cá nhân để xác lập quan hệ giao dịch mua bán nợ? Bạn có thể tải mẫu đơn xin vay vốn mới nhất từ các trang online để chỉnh sửa font chữ, cỡ chữ và thêm các dữ liệu theo yêu cầu.

Đơn xin vay viết tay

Mẫu đơn vay tiền viết tay (hay mẫu giấy vay tiền viết tay đơn giản) là mẫu giấy tờ vay tiền mà bạn có thể sử dụng để thực hiện các khoản vay trong hợp đồng vay dân sự. Thông thường, những người đi vay thường biết nhau từ trước và viết hồ sơ vay vốn để tạo niềm tin và quyền lợi hợp pháp trong khoản vay của mình.

Bạn có thể tự lựa chọn 1 trong 2 hình thức giấy cho vay tiền cá nhân này để sử dụng, chúng đều có hiệu lực như nhau.

Mẫu đơn vay mới nhất

Các thông tin cần có trong mẫu đơn vay tiền viết tay

Để viết giấy vay tiền theo đúng quy định của bộ luật dân sự, bạn cần tham khảo một số lưu ý về cách viết biên bản cho vay tiền. Những thông tin cần có trong đơn vay tiền thường gồm:

Thông tin người vay:

Lưu ý: Bên cho vay (gọi tắt là Bên A) và Bên vay (Gọi tắt là Bên B). Trong đó, khách hàng vay và cho vay có thể là cá nhân hoặc pháp nhân (tổ chức, doanh nghiệp).

 • Đối với khách hàng vay là cá nhân: Ghi rõ họ tên, năm sinh, CMND / CCCD / hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại. Nếu người đi vay đã kết hôn, cần có thêm thông tin về vợ/chồng của người vay
 • Đối với khách hàng vay là doanh nghiệp: nếu khách hàng là tổ chức thì ghi thông tin về mã số doanh nghiệp, cơ quan cấp, ngày đăng ký lần đầu, trụ sở giao dịch, người đại diện theo pháp luật và thông tin cá nhân của người đại diện (Chứng minh nhân dân, địa chỉ, số điện thoại).

Số tiền vay và thời hạn cho vay:

Mẫu giấy cho vay tiền phải ghi rõ số tiền vay bằng số, bằng chữ và thời hạn trả khoản vay. Trong đó có thể ghi rõ thời hạn vay theo tháng/năm theo hợp đồng hai bên ký kết. (Lưu ý: nếu khoản vay không xác định thời hạn, người cho vay có thể đòi khoản vay bất cứ lúc nào.)

Lãi suất tiền vay và phương thức trả nợ:

Giấy vay tiền viết tay cần ghi rõ lãi suất tiền vay tính theo ngày / tháng / năm theo thỏa thuận giữa bên vay và bên đi vay. Nếu Bên A cho Bên B vay không lãi thì ghi “Bên A cho Bên B vay 0 lãi” hoặc “Lãi suất: 0%”

Mặc dù lãi suất cho vay do bên vay và bên cho vay ký hợp đồng nhưng không những vậy, theo quy định của Luật Dân sự 2015, lãi suất cho vay trong các hợp đồng vay được pháp luật công nhận là không quá 20% /năm.

Phương thức trả nợ:

Ghi rõ cách thức Bên B trả nợ cho Bên A khi đến hạn trả nợ. Một số phương thức trả nợ phổ biến là thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc chuyển đổi sang tài sản có giá trị (ngoại tệ, vàng, …)

 • Người làm chứng: nếu giao dịch vay, trả nợ có người làm chứng thì ghi rõ số CMND / CCCD của người làm chứng, địa chỉ, số điện thoại liên lạc chi tiết của người này.
 • Chữ ký: Một văn bản cho vay hợp lệ cần có chữ ký của cả bên vay và bên cho vay. Chữ ký cần được ký tự nguyện của cả hai bên.

Những điều cần lưu ý khi làm đơn vay tiền cá nhân

Giấy cho vay và khoản vay được coi là hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người vay trên 18 tuổi, có đầy đủ hành vi dân sự;
 • Các đối tác tham gia vay và cho vay trên cơ sở tự nguyện;
 • Lãi suất cho vay không quá 20% /năm;
 • Người đi vay cần xác định khả năng trả nợ theo cam kết trên hồ sơ vay vốn.
 • Văn bản cho vay cần đề cập đến vấn đề xử lý nợ khi một trong hai bên không tuân thủ các thỏa thuận đã nêu trong hồ sơ vay.

Giấy cho vay tiền viết tay có giá trị pháp lý không?

Theo quy định của pháp luật dân sự thì việc vay tiền có hiệu lực pháp lý không nhất thiết phải lập thành văn bản, công chứng. Việc vay tiền nếu chứng minh được bằng lời nói, hành vi, tin nhắn, phương tiện điện tử, thư điện tử thì cũng được coi là giao dịch hợp pháp khi có tranh chấp.

Như vậy có thể khẳng định giấy vay cho tiền viết tay vẫn có giá trị pháp lý bình thường. Không những vậy, khi có kiện tụng, mâu thuẫn, tòa án vẫn ưu tiên cho những giấy nợ có tính pháp lý rõ ràng. Vì vậy, để xác minh khoản vay của mình, bạn cần lưu lại bằng chứng cho vay từ người vay bằng ghi âm, hình ảnh, tin nhắn cho vay, …

Hồ sơ vay có cần công chứng không?

Hợp đồng vay không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Do đó, văn bản vay tiền giữa bạn và bạn của bạn không cần phải công chứng, chứng thực thì vẫn có giá trị pháp lý và là căn cứ khởi kiện.

Không những vậy, để đảm bảo quyền lợi của bạn trong trường hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng, bạn nên công chứng mẫu giấy cho vay tiền này.

Cách thức cho vay hợp pháp, không lo vỡ nợ

Cho vay tiền là một giao dịch quen thuộc trong đời sống xã hội. Không chỉ vậy, các giao dịch cho vay và đi vay cũng tiềm ẩn những rủi ro nhất định. Để bảo toàn số tiền đã vay, bên cho vay (bên A) cũng cần lưu ý những vấn đề sau:

– Yêu cầu làm hồ sơ vay vốn khi có giao dịch vay, trả nợ (tải mẫu đơn xin vay theo mẫu trên)

– Nên công chứng hồ sơ vay vốn để làm cơ sở pháp lý

– Hiểu rõ các quy định của pháp luật dân sự về cho vay tiền

Tương tự như vậy, bài viết đã chia sẻ đến các bạn những hồ sơ vay, mẫu giấy vay tiền viết tay và các thông tin liên quan mới nhất. Bạn có thể dễ dàng tải xuống các mẫu đơn xin vay vốn này và áp dụng vào thực tế cuộc sống của mình.

Lê Thu Thủy

Tôi là một chuyên gia trong nhóm tìm kiếm các khoản vay có lãi ở Việt Nam. Trách nhiệm của tôi bao gồm lựa chọn các phương án cho vay và đánh giá lợi ích cho khách hàng dựa trên các giao dịch.

Rate author
Đánh giá các công ty cho vay với các điều kiện có lợi
BÌNH LUẬN