Chính sách bảo mật

Trang web tienx.vn, sau đây gọi chung là “tienx.vn”, cam kết duy trì bảo mật và an toàn cho những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng, sau đây gọi chung là “Thông tin cá nhân”.

Bằng cách sử dụng trang web tienx.vn, bạn đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản trong Chính sách bảo mật này.

1. Thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin

tienx.vn là sở hữu các thông tin được thu thập trên trang web này. tienx.vn chỉ có quyền truy cập/thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc liên hệ trực tiếp khác từ bạn. tienx.vn không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất kỳ ai.

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động tại trang web tienx.vn và có hiệu lực đối với khách truy cập trang web tienx.vn liên quan đến thông tin mà họ đã chia sẻ và/hoặc thu thập tại tienx.vn. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc thông qua các kênh khác ngoài trang web này.

tienx.vn sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi. tienx.vn không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp cần thiết để thực hiện theo yêu cầu của bạn, ví dụ như trả lời thắc mắc, gửi hàng, v.v.

Trừ khi bạn không đồng ý, tienx.vn có thể liên hệ với bạn qua email mà bạn đã cung cấp để thông báo và quảng bá về các dịch vụ mới hoặc những thay đổi của chính sách bảo mật này.

2. Quyền truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có thể từ chối việc tienx.vn liên hệ với bạn vào bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện những việc sau bằng cách liên hệ với tienx.vn qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

 • Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn (nếu có).
 • Thay đổi/chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
 • Yêu cầu chúng tôi xóa mọi dữ liệu chúng tôi có về bạn.
 • Thể hiện bất kỳ mối quan ngại nào của bạn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Quy định sử dụng thông tin cá nhân

tienx.vn sử dụng thông tin đã được thu thập theo nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Hoạt động, vận hành và duy trì trang web
 • Cải thiện trải nghiệm cá nhân của bạn trên trang web
 • Phát triển sản phẩm, dịch vụ, tính năng mới
 • Liên lạc với bạn để thông báo về việc cập nhật trang web và cung cấp các thông tin khác liên quan đến trang web, cũng như liên lạc với mục đích tiếp thị và quảng cáo
 • Gửi email cho bạn
 • Tìm kiếm và ngăn chặn gian lận
 • Lưu trữ nhật ký sử dụng trang web

tienx.vn tuân theo quy trình lưu trữ nhật ký sử dụng trang web, cũng giống như tất cả các website khác đều làm điều này. Thông tin được thu thập trong tệp lưu trữ nhật ký bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), trình duyệt web, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), ngày và giờ, trang web dẫn/thoát và có thể là số lần nhấp. Những thông tin này không được liên kết với các thông tin liên quan đến nhận dạng cá nhân. Mục đích của thông tin là để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi sử dụng của người dùng trên trang web và thu thập thông tin sử dụng trang web.

3. Bảo mật

tienx.vn thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo mật thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin qua trang web, thông tin của bạn được bảo mật trên phương diện trực tuyến và ngoại tuyến.

Các thông tin cá nhân (ví dụ như dữ liệu thẻ tín dụng) được thu thập, sau đó được mã hóa và lưu trữ một cách an toàn.

tienx.vn bảo mật thông tin cá nhân của bạn trên phương diện trực tuyến bằng cách mã hóa thông tin, và bảo mật thông tin cá nhân của bạn trên phương diện ngoại tuyến. Chỉ khi cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể (ví dụ: thanh toán hoặc thực hiện dịch vụ khách hàng) mới được cấp quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Các máy tính/máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân được bảo mật.

4. Cập nhật chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của có thể tienx.vn có thể thay đổi trong tương lai và tất cả các cập nhật sẽ được đăng tải trên trang này.

5. Cookies

tienx.vn sử dụng cookie trên trang web này. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của khách truy cập trang web, có tác dụng cải thiện khả năng truy cập của bạn vào trang web và xác định những khách truy cập lặp lại trên trang web. Cụ thể, khi sử dụng cookie để nhận dạng người truy cập, bạn sẽ không phải đăng nhập lại bằng mật khẩu, và sẽ tiết kiệm thời gian truy cập trang web. Cookie cũng có thể cho phép chúng tôi nâng cao trải nghiệm của người dùng trên trang web. Việc sử dụng cookie không có liên quan đến việc lưu trữ thông tin cá nhân trên trang web.

6. Chính sách bảo mật của bên thứ ba

Một số đối tác hoặc bên thứ ba có thể sử dụng cookie trên trang web của tienx.vn (ví dụ: nhà quảng cáo). Tuy nhiên, tienx.vn không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

Chính sách Bảo mật của tienx.vn không áp dụng cho các bên quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó, tienx.vn khuyên bạn nên tham khảo Chính sách quyền riêng tư của bên thứ ba để tìm hiểu thông tin chi tiết.

7. Chính sách bảo mật thông tin trẻ em

tienx.vn ưu tiên tăng cường bảo vệ trẻ em khi sử dụng internet. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ quan sát, tham gia và hướng dẫn việc sử dụng internet của trẻ em.

tienx.vn không thu thập thông tin nhận dạng của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu phụ huynh và người giám hộ nghĩ rằng con của bạn đã cung cấp những thông tin cá nhân này trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức để kịp thời xóa thông tin đó khỏi dữ liệu lưu trữ.

Nếu bạn có thêm câu hỏi hoặc yêu cầu thêm thông tin về Chính sách bảo mật của tienx.vn, vui lòng liên hệ với tienx.vn càng sớm càng tốt.

Share to friends
Đánh giá các công ty cho vay với các điều kiện có lợi