Liên Hệ

TienX là một blog về cho vay và tài chính trực tuyến tại Việt Nam. Tại blog của chúng tôi, bạn có thể tìm hiểu tất cả về:

  • Cho vay trực tuyến;
  • Tổ chức tín dụng;
  • Tài chính.

Vui lòng liên hệ admin@tienx.vn nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào về hoạt động của chúng tôi, hoặc nếu bạn cho rằng một số thông tin cần cập nhật hoặc bạn đang quan tâm đến việc hợp tác.

Share to friends
Đánh giá các công ty cho vay với các điều kiện có lợi